Պահոց

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար կրծքանշանների և հուշամեդալների  ձեռքբերում

03.05.2024

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար կրծքանշանների և հուշամեդալների  ձեռքբերման՝ ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/128  ծածկագրով  գնման ընթացակարգի կայք էջի հղումը: