Պահոց

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար  կենցաղային տեխնիկայի ձեռքբերում

10.05.2024

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար  կենցաղային տեխնիկայի ձեռքբերման՝ ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/145  ծածկագրով  գնման ընթացակարգի կայք էջի հղումը: