Պահոց

Աջափնյակ վարչական շրջանի կարիքների համար` ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/34 ծածկագրով թեք լանջավոր տանիքների նյութերի ձեռքբերում

25.01.2024

Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի  կարիքների համար`  ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/34 ծածկագրով թեք լանջավոր տանիքների նյութերի  ձեռքբերման մրցույթի հայտարարությունը և հրավերը