Պահոց

Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի կարիքների համար հեռուստաալիքների մալուխային փաթեթի ապահովում

16.02.2024

Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի կարիքների համար`  «ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-24/35» ծածկագրով հեռուստաալիքների մալուխային փաթեթի ապահովման հայտարարությունը և հրավերը