Պահոց

«Երևանի հ. 175 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար սննդի ծանրոցների ձեռքբերում

25.01.2024

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-24/7 «Երևանի հ. 175 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար սննդի ծանրոցների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր