Պահոց

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար նիստերի դահլիճի էլեկտրոնային քվեարկության համակարգի գործառութային հնարավորության ընդլայնում

29.01.2024

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար նիստերի դահլիճի էլեկտրոնային քվեարկության համակարգի ֆունկցիոնալ հնարավորությունների ընդլայնման ձեռքբերման «ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-24/9» ծածկագրով  գնման ընթացակարգը

 

կայքէջի հղումը