Պահոց

Էրեբունի վարչական շրջանի բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգման և պահպանման աշխատանքների ձեռքբերում

02.05.2023

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/144 ծածկագրով  Երևան քաղաքի  Էրեբունի վարչական շրջանի բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգման և պահպանման աշխատանքների ձեռքբերում