Պահոց

Ավան վարչական շրջանի Նարեկացի թաղամաս, եկեղեցու հարակից տարածքի հիմնանորոգում

17.05.2023

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/152 ծածկագրով Ավան վարչական շրջանի Նարեկացի թաղամաս, եկեղեցու հարակից տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերում