Պահոց

Շենգավիթ վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի դռների և պատուհանների պատրաստում, հնի ապամոնտաժում և նորի տեղադրում

17.02.2023

 ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/32 ծածկագրով  Երևան քաղաքի  Շենգավիթ վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի դռների և պատուհանների պատրաստման, հնի ապամոնտաժման և նորի տեղադրման աշխատանքների  ձեռքբերում