Պահոց

Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի 13-րդ փողոցի վերջնամասում N153 հասցեի հարակից տարածքում զբոսայգու՝ ծաղիկների պուրակի կառուցում

20.05.2024

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-24/103 Երևան քաղաքի Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի 13-րդ փողոցի վերջնամասում հ. 153 հասցեի հարակից տարածքում զբոսայգու՝ ծաղիկների պուրակի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերում