Պահոց

Էրեբունի վարչական շրջանի կայարանամերձ հրապարակի և Սասունցի Դավթի արձանի գեղարվեստական լուսավորում

25.06.2024

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-24/126 Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի կայարանամերձ  հրապարակի և Սասունցի Դավթի արձանի գեղարվեստական լուսավորման աշխատանքների ձեռքբերում