Պահոց

Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի հրատապ լուծում պահանջող ընթացիկ աշխատանքներ

23.01.2024

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-24/24 ծածկագրով Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի հրատապ լուծում պահանջող ընթացիկ աշխատանքների ձեռքբերում