Պահոց

Աջափնյակ վարչական շրջանի բակային տարածքների խաղահրապարակներում ռետինե հատակների ձեռքբերում և տեղադրում

09.02.2024

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-24/29 ծածկագրով  Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի բակային տարածքների խաղահրապարակներում ռետինե հատակների ձեռքբերման և տեղադրման աշխատանքների  ձեռքբերում