Պահոց

Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի փողոցների և մայթերի ասֆալտբետոնե ծածկի վերանորոգման աշխատանքներ

04.04.2024

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-24/72` Երևան քաղաքի Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի փողոցների և մայթերի ասֆալտբետոնե ծածկի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերում