Պահոց

Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի շքամուտքերի և աստիճանավանդակների վերանորոգում

29.04.2024

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-24/93 ծածկագրով Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի  շքամուտքերի և աստիճանավանդակների վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերում