Պահոց

Արաբկիր վարչական շրջանի Գյուլբենկյան 39Ա հասցեի բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ

07.05.2024

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-24/98 Երևան քաղաքի  Արաբկիր վարչական շրջանի Գյուլբենկյան 39Ա հասցեի բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերում