Պահոց

Նոր Նորք վարչական շրջանի կողմից ներկայացված 2023 թվականի կարիքների համար վարչական շենքի կաթսայատան փորձաքննություն

27.12.2022

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-23/51 Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի կողմից ներկայացված 2023 թվականի կարիքների համար վարչական շենքի կաթսայատան փորձաքննության ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր: