Պահոց

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար ավտոմեքենաների ընթացիկ նորոգման և սպասարկման ծառայությունների ձեռքբերում

16.01.2023

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-23/57՝ Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար  ավտոմեքենաների ընթացիկ նորոգման և սպասարկման ծառայությունների  ձեռքբերում