Պահոց

Ավան վարչական շրջանի կարիքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության անցկացման և եզրակացության տրամադրման ծառայություններ

04.07.2024

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-24/104 ծածկագրով Երևան քաղաքի Ավան վարչական շրջանի կարիքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության անցկացման և եզրակացության տրամադրման ծառայությունների մատուցման hայտարարությունն ու հրավերը