Պահոց

Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի սարքերի և սարքավորումների ընթացիկ նորոգման և պահպանման ծառայություններ

01.12.2023

«ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-24/21» Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի սարքերի և սարքավորումների ընթացիկ նորոգման և պահպանման ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր