Պահոց

Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի ծառայողական ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ

01.12.2023

«ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-24/23» ծածկագրով Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի ծառայողական ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների ձեռքբերման hայտարարություն և հրավեր