Պահոց

Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի հրատապ լուծում պահանջող ծառայություններ

18.01.2024

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-24/61 ծածկագրով Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի հրատապ լուծում պահանջող ծառայությունների ձեռքբերում