Պահոց

Էրեբունի վարչական շրջանի կարիքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության անցկացման և եզրակացության տրամադրման ծառայություններ

21.02.2024

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-24/67 ծածկագրով  Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի կարիքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության անցկացման և եզրակացության տրամադրման ծառայությունների hայտարարությունն ու հրավերը