Պահոց

Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանում Անդրանիկի փողոցի վերջնամասում պոմպակայանի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում

15.03.2024

ԵՔ-ՀԲՄԽԾՁԲ-24/27` Երևանի քաղաքի կարիքների համար Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանում Անդրանիկի փողոցի վերջնամասում պոմպակայանի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր