Պահոց

Արաբկիր վարչական շրջանի կարիքների համար Կիևյան 11շ. հենապատի հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվություն

20.03.2024

ԵՔ-ՀԲՄԽԾՁԲ-24/33 Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի կարիքների համար Կիևյան 11շ. հենապատի հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր