Պահոց

Նուբարաշեն վարչական շրջանի 9-րդ փողոցի կենտրոնական զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ

08.05.2024

ԵՔ-ՀԲՄԽԾՁԲ-24/61 ծածկագրով  Երևան քաղաքի Նուբարաշեն վարչական շրջանի 9-րդ փողոցի կենտրոնական զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների  hայտարարությունն ու հրավերը