Պահոց

Շենգավիթ վարչական շրջանի Արարատյան 10-րդ բարաքի և Արարատյան փողոցի խմելու ջրի սնող ջրագծի վերակառուցման, բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգման ու պահպանման, Շահամիրյան 1, 3, 2, 1/1 և 1/2 շենքերի բակերի բարեկարգման աշխատանքների հսկողություն

15.05.2024

ԵՔ-ՀԲՄԽԾՁԲ-24/66 ծածկագրով Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի Արարատյան 10-րդ բարաքի և Արարատյան փողոցի խմելու ջրի սնող ջրագծի վերակառուցման, բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգման ու պահպանման, Շահամիրյան 1, 3, 2, 1/1 և 1/2 շենքերի բակերի բարեկարգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման hայտարարությունն ու հրավերը