Պահոց

Նոր Նորք վարչական շրջանի կարիքների համար այգիներում, պուրակներում և բակային տարածքներում նստարանների, լուսավորության հենասյուների ու լուսատուների վերանորոգման, խաղասարքերի վերանորոգման և ներկման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվություն

19.06.2024

ԵՔ-ՀԲՄԽԾՁԲ-24/75 ծածկագրով Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի կարիքների համար այգիներում, պուրակներում և բակային տարածքներում նստարանների, լուսավորության հենասյուների ու լուսատուների վերանորոգման, խաղասարքերի վերանորոգման և ներկման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայության մատուցման hայտարարությունն ու հրավերը: