Պահոց

Էրեբունի վարչական շրջանի Սարի Թաղի 3-րդ փողոցի հենապատի վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության անցկացում և եզրակացության տրամադրում

10.07.2024

Երևանի Էրեբունի վարչական շրջանի Սարի Թաղի 3-րդ փողոցի հենապատի վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության անցկացման և եզրակացության տրամադրման ծառայությունների ձեռքբերում