Առեվտրի եվ ծառայությունների թույլտվություններ

  • Ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվություն
  • Ծխախոտի վաճառքի թույլտվություն
  • Հանրային սննդի կազմակերպման թույլտվություն

Շրջիկ առեվտրի կետերի ամրագրման համակարգ

  • Կետերի առցանց ամրագրում
  • Թույլտվության երկարացում
  • Առցանց վճարում