Ավագանու որոշումներ

Պահոց

Երևան քաղաքի ավագանու որոշում

12.12.2011

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ


9 դեկտեմբերի 2011 թ. N354-Ն

 

ՈՐՈՇՈՒՄ


ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳՐԻ
ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
«Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի 11-րդ կետին և 83-րդ հոդվածին համապատասխան՝

Երևան քաղաքի ավագանին որոշում է՝


1. Հաստատել Երևան քաղաքի զարգացման 2012 թվականի ծրագիրը՝ համաձայն հավելվածի։

2. Սույն որոշմամբ հաստատված Երևան քաղաքի զարգացման 2012 թվականի ծրագիրը ենթակա է հրապարակման «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 56-րդ և 63-րդ հոդվածներով սահմանված կարգով, իսկ ծրագրի հիմնական ցուցանիշները, վիճակագրական և գրաֆիկական տվյալները նաև առանձին տեղեկատուներով և գրքույկներով։ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ      Տ. ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ