Պահոց

Հայտարարություն

24.06.2024

Մրցույթ՝ «Երևանի Ջ.Կիրակոսյանի անվան  20 հիմնական  դպրոց» ՊՈԱԿ-ի  դասվարի (17 դասաժամ),  «Տեխնոլոգիա» (12 դասաժամ), «Ռուսերեն» (12 դասաժամ), «Ֆիզիկա» (18 դասաժամ), «ՆԶՊ» (6 դասաժամ) առարկաների ուսուցչի թափուր տեղերի համար