Երևանի մարդիկ

26.02.2024

Աշոտ Մարտիրոսյանը «Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն» ՀՈԱԿ-ի աշխատակից է արդեն 5 տարի:

Զբաղվում է ծառերի, ծաղիկների և բույսերի խնամքով՝ մայրաքաղաքին տալով առանձնահատուկ տեսք, և ստեղծում առողջ միջավայր:

Տեսանյութ

Երևանի մարդիկ