Ստեղծարարական ծրագրերի իրականացման դրամաշնորհի բաց մրցույթ

06.02.2024

Դրամաշնորհի մասին

Հայ մեծանուն մշակութային գործիչների (ցանկը` ստորև) հոբելյանների առթիվ Երևանի քաղաքապետարանը հայտարարում է ստեղծարարական ծրագրերի ներկայացման և իրականացման դրամաշնորհային բաց մրցույթ, որը, նպատակ ունենալով արժևորելու և հանրայնացնելու արվեստագետների ստեղծագործական ժառանգությունը, միտված է Երևան  քաղաքի մշակութային կյանքի աշխուժացմանը, նորարարական և ստեղծարար ծրագրերի խթանմանը, մայրաքաղաքում մեծանուն արվեստագետների և վերջիններիս հավիտենարժեք ստեղծագործությունների ներկայությունն ավելի արտահայտված դարձնելուն:
Դրամաշնորհային հայտերը պետք է համապատասխանեն ստորև ներկայացված պայմաններին, համարժեք լինեն ծրագրի նպատակին, միաժամանակ հայտատուները կունենան ստեղծագործական ազատություն՝ կաղապարված չլինելով ծրագրի/միջոցառման կոնկրետ շրջանակով: Հայտերը կարող են վերաբերել ինչպես բացառապես մշակութային բաղադրիչ ներառող ծրագրերին՝ փառատոների, բեմադրությունների կամ համերգային ծրագրերի կազմակերպմանը, այնպես էլ՝ նորարարական մոտեցումներ ենթադրող զանազան ծրագրերին: Դրամաշնորհի ընդհանուր մրցանակային ֆոնդը կազմում է 30 միլիոն ՀՀ դրամ: 
 

Մրցույթի պայմանները

1. Մրցույթին կարող են դիմել հասարակական կազմակերպությունները, մշակութային հիմնադրամները, ՊՈԱԿ-ները, ՀՈԱԿ-ները:
2. Առաջարկվելիք ծրագիրը/միջոցառումը պետք է իրականացվի Երևանում և մեկնարկի մինչև 2024թ. դեկտեմբերի 1-ը:
3. Ներկայացվող հայտերը պետք է ուղարկվեն համաձայն կից հայտաձևի: Նույն կազմակերպությունը կարող է ներկայացնել առավելագույնը երկու հայտ:
4. Հայտերը պետք է ներառեն ծրագրի/միջոցառման իրականացման նախահաշիվը էքսել տարբերակով՝ համաձայն կից հայտաձևի:
5. Առաջարկվելիք ծրագիրը կարող է վերաբերել ինչպես հոբելյարներից մեկին, այնպես էլ՝ մի քանիսին:
6. Հայտերը պետք է ուղարկվեն mshakuyt.dramashnorh@yerevan.am էլեկտրոնային հասցեին՝ մինչև 2024թ. մարտի 31-ը ներառյալ: Վերջնաժամկետից ուշ ուղարկված հայտերը չեն դիտարկվի: «Թեմա» հատվածում անհրաժեշտ է նշել՝ ՀՈԲԵԼՅԱՐՆԵՐ:

 
Հոբելյարների ցանկ (ըստ այբբենական կարգի)

Գրականություն
Ակսել Բակունց
Զահրատ
Պարույր Սևակ

Երաժշտություն
Գոհար Գասպարյան
Կոմիտաս
Շառլ Ազնավուր

Տեսողական արվեստ
Երվանդ Քոչար
Սերգեյ Փարաջանով 


 Գնահատման չափանիշները (հնարավոր 50 միավոր, տե՛ս գնահատման սանդղակը)

1. Ծրագիրը/միջոցառումը լիովին համապատասխանում է դրամաշնորհի խորագրին և նպատակին - 10 միավոր
2. Ծրագիրը/միջոցառումը նպաստում է մշակութային կյանքի աշխուժացմանը - 10 միավոր
3. Ծրագիրը/միջոցառումը արդարացված է ծախս-արդյունք տեսանկյունից - 10 միավոր
4. Ծրագիրի/միջոցառման իրականացումը իրատեսական է - 10 միավոր
5. Ծրագիրը/միջոցառումը յուրօրինակ է - 10 միավոր
Հավասար միավորների դեպքում առաջնահերթությունը կտրվի ավելի ցածր գնառաջարկ ներկայացրած հայտատուին:

 
Ընթացակարգը


Հայտերի ընդունմանը զուգահեռ, անհրաժեշտության դեպքում, հայտատուների հետ կապ կհաստատվի հավելյալ տեղեկություն ստանալու նպատակով: Վերոնշյալ գնահատման չափանիշների հիման վրա կընտրվեն հաղթող հայտատուները, որոնց հետ կքննարկվեն ծրագրի/միջոցառման իրականացման մանրամասները և բյուջեն, ինչպես նաև դրան կից մատուցվող ծառայությունների/աշխատանքների գնառաջարկները:
Կողմերի համաձայնության պարագայում կկնքվի պայմանագիր՝ ֆինանսական միջոցների հատկացման և ծրագրի իրականացման վերաբերյալ:

Հավելյալ տեղեկատվություն
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ 011-514-231:

 

Հայտաձև

Գնահատման սանդղակ

 

Իրականացված ծրագրերի օրինակներ

https://www.youtube.com/watch?v=itBXTSoFCdA&t=5s

https://www.youtube.com/watch?v=Dc3hf91V3Ds

https://www.youtube.com/watch?v=prtzCi9W8qg

https://www.youtube.com/watch?v=aJMnlgskORw

 

 

 

Լուսանկարներ