ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Ավագանու անդամների գրավոր հարցերի պատասխաններ

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Վարսենիկ ՈՒզունյանին՝ 13.05.2022

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Պավել Սարգսյանին՝ 06.05.2022

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Օ. Հովսեփյանին՝ 13.12.2021

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ Մ. Հարությունյանին՝ 24.11.2021

Երևանի ավագանու անդամ Է. Ավանեսովին՝ 17.11.21

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Օ. Հովսեփյանին՝ 16.11.2021

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ Ա. Ներսիսյանին՝ 15.11.2021

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Օ.Հովսեփյանին՝ 12.11.2021

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Ա. Աբրահամյանին՝ 11.12.2021

ԼՈՒՅՍ խմբակցության ղեկավար Դ. Խաժակյանին՝ 03.11.2021

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Օ. Հովսեփյանին՝ 19.10.2021

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Ա. Անտոնյանին՝ 18.10.2021

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Ա. Աբրահամյան՝ 15.10.21

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ Մ. Հարությունյանին՝ 07.10.2021

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության ղեկավար Մ. Մանրիկյանին՝ 13.09.2021

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Հ. Միրզոյանին՝ 08.09.21

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Ա. Կոտոլյանին՝ 07.09.21

Երևանի ավագանու անդամ Ս. Գյոզալյանին՝ 30.08.2021

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Օվսաննա Հովսեփյանին՝ 10.08.2021թ.

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Օ. Հովսեփյանին՝ 27.07.21թ.

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Լ. Զաքարյանին՝ 23.07.21թ.

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության ղեկավար Մ. Մանրիկյանին՝ 01.06.2021 

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ Ա. Ներսիսյանին՝ 24.05.2021

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ Ա. Ներսիսյանին՝ 24.05.2021

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ Ա. Ներսիսյանին՝ 24.05.2021

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ Ա. Ներսիսյանին՝ 17.05.2021

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Ա. Անտոնյանին՝ 12.05.21

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Լ. Զաքարյանին՝ 12.05.21

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Ա. Անտոնյանին՝ 10.05.21

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Լ. Զաքարյանին՝ 10.05.21

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ Ա. Ներսիսյանին՝ 05.05.2021

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ Ա. Ներսիսյանին՝ 05.05.2021

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ Ա. Ներսիսյանին՝ 05.05.2021

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Լ. Զաքարյանին՝ 29.04.21

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Լ. Զաքարյանին՝ 28.04.21

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Ա. Ասատրյանին՝ 28.04.21

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Ա. Անտոնյանին՝ 28.04.21

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Լ. Զաքարյանին՝ 26.04.21

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Լ. Զաքարյանին՝ 26.04.21

Երևանի ավագանու անդամ Է. Ավանեսովին՝ 14.04.21

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Լ. Զաքարյանին՝ 14.04.21

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Օ. Հովսեփյանին՝ 29.03.21

Երևանի ավագանու անդամ Է. Ավանեսովին՝ 29.03.21

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության քարտուղար Ա. Գալջյանին՝ 23.03.21

Երևանի ավագանու անդամ Է. Ավանեսովին՝ 22.03.2021

Երևանի ավագանու անդամ Է. Ավանեսովին՝ 16.03.2021

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Լ. Զաքարյանին՝ 19.02.2021

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության ղեկավար Մ. Մանրիկյանին՝ 10.02.2021 

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Գ. Երիցյանին՝ 22.12.2020

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Գ. Երիցյանին՝ 22.12.2020

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Գ. Երիցյանին՝ 22.12.2020

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Գ. Երիցյանին՝ 22.12.2020

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Գ. Երիցյանին՝ 21.12.2020

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Գ. Երիցյանին՝ 21.12.2020

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Գ. Երիցյանին՝ 21.12.2020

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Լ. Զաքարյանին՝ 30.09.2020

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Գ. Սարգսյանին՝ 07.09.2020

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Գ. Եղիազարյանին՝ 28.08.2020

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Է. Ավանեսովին՝ 21.08.2020

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Ա. Անտոնյանին՝ 21.08.2020

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Է. Ավանեսովին՝ 20.08.2020

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության ղեկավար Ս. Էյրամջյանին՝ 20.08.2020

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության ղեկավար Մ. Մանրիկյանին՝ 19.08.2020

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Հ. Ցիրունյանին՝ 06.08.2020

ԻՄՔԱՅԼԸ խմբակցությանանդամ Գ. Երիցյանին՝ 05.08.2020

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Վ. Գևորգյանին՝ 31.07.2020

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Գ. Մելքոմ Մելքոմյանին՝ 27.07.2020

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության ղեկավար Ս. Էյրամջյանին՝ 24.07.2020

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Վ. Գևորգյանին՝ 22.07.2020

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Է. Ավանեսովին՝ 21.07.2020

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Ա. Անտոնյանին՝ 21.07.2020

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Գ. Մելքոմ Մելքոմյանին՝ 15.07.2020

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Ա. Անտոնյանին՝ 14.07.2020

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Ա. Ասատրյանին՝ 30.06.2020

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Լ. Գևորգյանին՝ 11.06.2020

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Ա. Գալջյանին՝ 11.06.2020

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Մ. Պապիկյանին՝ 19.05.2020

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ Մ. Հարությունյանին՝ 19.05.2020

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Մ. Պապիկյանին՝ 15.05.2020

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Լ. Զաքարյանին՝ 23.03.2020

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Մ. Պապիկյանին՝ 17.03.2020

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Գ. Երիցյանին՝ 17.03.2020

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Գ. Երիցյանին՝ 17.03.2020

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Ա. Անտոնյանին՝ 17.03.2020

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Ս. Ապրեսյանին՝ 10.03.2020

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Ն. Վարդանյանին՝ 10.03.2020

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Հ. Միրզոյանին՝ 10.03.2020

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության ղեկավար Մ. Մանրիկյանին՝ 09.03.2020

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Ն. Վարդանյանին՝ 06.03.2020

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության ղեկավար Ս. Էյրամջյանին՝ 06.03.2020

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության ղեկավար Մ. Մանրիկյանին՝ 02.03.2020

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ պարոն Գ. Երիցյանին՝ 28.02.2020

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ Ա. Ներսիսյանին՝ 26.02.2020

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամն պարոն Մ. Պապիկյանին՝ 25.02.2020

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամն պարոն Ա. Աբրահամյանին՝ 24.02.2020

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամն պարոն Դ. Զախարյանին՝ 24.02.2020

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամներ Գայանե Մելքոմ Մելքոմյանին, Գրիգոր Երիցյանին՝ 21.02.2020

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Հ. Միրզոյանին՝ 21.02.2020

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Գ. Վարդանյանին՝ 20.02.2020

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Հ. Ցիրունյանին՝ 29.01.2020

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության ղեկավար Մ. Մանրիկյանին՝ 24.01.2020

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Ա. Անտոնյանին՝ 24.01.2020

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Գ. Եղիազարյանին՝ 23.01.2020

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Ա. Գալջյանին՝ 27.12.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Գ. Վարդանյանին՝ 27.12.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Ա. Անտոնյանին՝ 27.12.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Մ. Պապիկյանին՝ 20.12.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Գ. Երիցյանին՝ 16.12.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Գ. Երիցյանին՝ 16.12.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Գ. Եղիազարյանին՝ 16.12.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամներ Վ. Գևորգյանին, Ա. Կարապետյանին՝ 13.12.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության քարտուղար Հ. Առաքելյանին՝ 13.12.2019

ԼՈՒՅՍ խմբակցության ղեկավար Դ. Խաժակյանին՝ 10. 12. 2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Ա. Ղալեչյանին՝ 06.12.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Գ. Երիցյանին՝ 06.12.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ Մ. Հարությունյանին՝ 27.11.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Լ. Զաքարյանին՝ 27.11.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Գ. Երիցյանին՝ 27.11.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Ա. Ղալեչյանին՝ 19.11.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Ա. Գալջյանին՝ 19.11.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության ամդամ Է. Ավանեսովին՝ 18.11.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Է. Ավանեսովին՝ 14.11.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Հ. Ցիրունյանին՝ 14.11.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Ա. Գալջյանին՝ 13.11.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Ա. Գալջյանին՝ 13.11.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Ա. Գալջյանին՝ 11.11.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ  Ա. Սարգսյանին՝ 07.11.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Ա. Անտոնյանին՝ 01.11.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ Ա. Ներսիսյանին՝ 29.10.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Լ. Կիրակոսյանին՝ 25.10.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Լ. Զաքարյանին՝ 25.10.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության քարտուղար Հ. Առաքելյանին՝ 24.10.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամներ Ա. Անտոնյանին, Ս. Ապրեսյանին, Դ. Զախարյանին՝ 16.10.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Լ. Զաքարյանին՝ 16.10.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության ղեկավար Մ. Մանրիկյանին 05.09.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Լ. Զաքարյանին 20.08.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության ղեկավար Մ. Մանրիկյանին՝ 06.08.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Լ. Զաքարյանին՝ 02.08.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Գ. Երիցյանին՝ 02.08.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության ղեկավար Մ. Մանրիկյանին՝ 30.07.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Ի. Աբգարյանին՝ 30.07.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Գ. Մելքոմ Մելքոմյանին՝ 23.07.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Գ. Մելքոմ Մելքոմյանին՝ 23.07.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ պարոն Լ. Զաքարյանին՝ 08.07.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Լ. Զաքարյանին՝ 01.07.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Լ. Զաքարյանին՝ 26.06.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Գ. Երիցյանին՝ 26.06.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Գ. Երիցյանին՝ 26.06.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Գ. Երիցյանին՝ 26.06.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Գ. Երիցյանին՝ 26.06.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Գ. Եղիազարյանին՝ 20.06.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամներ Գ. Եղիազարյանին, Հ. Միրզոյանին, Ս. Մկրտչյանին,

Ա. Ջավախյանին՝ 18.06.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Մ. Պապիկյանին՝ 12.06.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Վ. Գևորգյանին՝ 12.06.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Գ. Վարդանյանին՝ 12.06.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամներ Ա. Ջավախյանին, Ս. Մկրտչյանին, Գ. Վարդանյանին՝ 10.06.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Ա. Ջավախյանին՝ 10.06.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Ա. Մնացակայանին՝ 10.06.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Վ. Գևորգյանին՝ 10.06.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Լ. Զաքարյանին՝ 06.06.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամներ Ա. Ջավախյանին, Է. Ավանեսովին, Գ. Վարդանյանին, Ս. Մկրտչյանին,

Ս. Ասատրյանին, Ա. Կարապետյանին, Ա. Հարությունյանին, Լ. Զաքարյանին՝ 04.06.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Վ. Գևորգյանին՝ 04.06.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Մ. Պապիկյանին՝ 31.05.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Լ. Կիրակոսյանին՝ 31.05.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Գ. Երիցյանին՝ 30.05.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Հ. Ցիրունյանին՝ 30.05.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Հ. Ցիրունյանին՝ 30.05.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Լ. Զաքարյանին՝ 29.04.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Է. Ավանեսովին՝ 19.04.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ Ա. Ներսիսյանին՝ 19.04.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ Մ. Հարությունյանին՝ 19.04.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության քարտուղար Հ. Առաքելյանին՝ 19.04.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ Մ. Հարությունյանին՝ 19.04.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Ա. Անտոնյանին՝ 10.04.2019 

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Լ. Զաքարյանին՝ 10.04.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Լ. Զաքարյանին՝ 10.04.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Լ. Զաքարյանին՝ 29.03.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ Մ. Հարությունյանին 26.03.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ Ա. Ներսիսյանին՝ 26.03.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության քարտուղար Հ. Առաքելյանին՝ 20.03.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ Ա. Ներսիսյանին՝ 20.03.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ Ա. Ներսիսյանին՝ 20.03.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության ղեկավար Մ. Մանրիկյանին՝ 20.03.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ Մ. Հարությունյանին՝ 20.03.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ Մ. Հարությունյանին՝ 20.03.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Լ. Զաքարյանին՝ 19.03.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության ղեկավար Մ. Մանրիկյանին՝  04.03.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Լ. Զաքարյանին՝ 27.02.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Լ. Զաքարյանին՝ 26.02.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Լ. Զաքարյանին՝ 26.02.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության ղեկավար Մ. Մանրիկյանին՝ 25.02.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ Մ. Հարությունյանին՝ 20.02.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ Ա. Ներսիսյանին՝ 20.02.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Լ. Զաքարյանին՝ 20.02.2019 

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Ա. Ղալեչյանին՝ 20.02.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ Մ. Հարությունյանին՝ 19.02.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ Ա. Ներսիսյանին՝ 14.02.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ Ա. Ներսիսյանին՝ 14.02.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Ա. Գալջյանին՝ 05.02.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ Հ. Առաքելյանին՝ 04.02.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության ղեկավար Մ. Մանրիկյանին՝ 01.02.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ Ա. Ներսիսյանին՝ 01.02.2019

 ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության ղեկավար Մ. Մանրիկյանին՝ 31.01.2019

 ԼՈՒՅՍ խմբակցության անդամ Թ. Վարդանյանին՝ 31.01.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ Ա. Ներսիսյանին՝ 22.01.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Լ. Զաքարյանին՝ 11.01.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ Ա. Ներսիսյանին՝ 10.01.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ Մ. Հարությունյանին՝ 10.01.2019 

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության ղեկավար Ա. Աբովյանին՝ 10.01.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ Մ. Հարությունյանին՝ 28.12.2018

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ Մ. Մանրիկյանին՝ 27.12.2018

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Ա. Ղալեչյանին՝ 26.12.2018

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Լ. Զաքարյանին՝ 26.12.2018 

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Ի. Աբգարյանին՝ 24.12.2018

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Ի. Աբգարյանին՝ 20.12.2018

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Լ. Պիպոյանին՝ 19.12.2018

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության քարտուղար Հ. Առաքելյանին՝ 19.12.2018

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության ղեկավար Ա. Աբովյանին՝ 18.12.2018

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության ղեկավար Ա. Աբովյանին՝ 18.12.2018

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Լ. Պիպոյանին՝ 13.12.2018

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Գ. Մելքոմ Մելքոմյանին՝ 13.12.2018

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության ղեկավար Ա. Աբովյանին՝ 12.12.2018

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության ղեկավար Ա. Աբովյանին՝ 11.12.2018 

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ Ա. Ներսիսյանին՝ 10.12.2018

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Լ. Կիրակոսյանին՝ 29.11.2018

ԼՈՒՅՍ խմբակցության ղեկավար Դ. Խաժակյանին՝ 29.11.2018

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ Մ. Հարությունյանին՝ 29.11.2018

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Ի. Աբգարյանին՝ 20.11.2018

ԼՈՒՅՍ խմբակցության անդամ Ա. Սամսոնյանին՝ 07.11.2018

ԼՈՒՅՍ խմբակցության անդամ Ա. Սամսոնյանին՝ 06.11.2018

ԼՈՒՅՍ խմբակցության անդամ Ա. Սամսոնյանին՝ 01.11.2018