ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Ավագանու անդամների գրավոր հարցերի պատասխաններ

ԼՈՒՅՍ խմբակցության անդամ տիկին Ա. Սամսոնյանին՝ 01.11.2018

ԼՈՒՅՍ խմբակցության անդամ տիկին Ա. Սամսոնյանին՝ 06.11.2018

ԼՈՒՅՍ խմբակցության անդամ տիկին Ա. Սամսոնյանին՝ 07.11.2018

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ տիկին Ի. Աբգարյանին՝ 20.11.2018

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ պարոն Մ. Հարությունյանին՝ 29.11.2018

ԼՈՒՅՍ խմբակցության ղեկավար պարոն Դ. Խաժակյանին՝ 29.11.2018

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ տիկին Լ. Կիրակոսյանին՝ 29.11.2018

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ պարոն Ա. Ներսիսյանին՝ 10.12.18

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության ղեկավար պարոն Ա. Աբովյանին՝ 11.12.18 

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության ղեկավար պարոն Ա. Աբովյանին՝ 12.12.2018

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ տիկին Գ. Մելքոմ Մելքոմյանին՝ 13.12.2018

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ տիկին Լ. Պիպոյանին՝ 13.12.2018

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության ղեկավար պարոն Ա. Աբովյանին՝ 18.12.2018

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության ղեկավար պարոն Ա. Աբովյանին՝ 18.12.2018

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության քարտուղար տիկին Հ. Առաքելյանին՝ 19.12.2018

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ տիկին Լ. Պիպոյանին՝ 19.12.2018

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ տիկին Ի. Աբգարյանին՝ 20.12.2018

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ տիկին Ի. Աբգարյանին՝ 24.12.2018

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ պարոն Լ. Զաքարյանին՝ 26.12.2018  

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ պարոն Ա. Ղալեչյանին՝ 26.12.2018

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ պարոն Մ. Մանրիկյանին՝ 27.12.2018

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ պարոն Մ. Հարությունյանին՝ 28.12.2018

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցությանանդամ տիկին Գ. Եղիազարյանին՝ 19.12.2018 

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության ղեկավար պարոն Ա. Աբովյանին՝ 10.01.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ պարոն Մ. Հարությունյանին՝ 10.01.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ պարոն Ա. Ներսիսյանին՝ 10.01.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ պարոն Լ. Զաքարյանին՝ 11.01.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ պարոն Ա. Ներսիսյանին՝ 22.01.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ տիկին Գ. Մելքոմ Մելքոմյանին՝ 23.01.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության ղեկավար պարոն Մ. Մանրիկյանին՝ 31.01.2019

ԼՈՒՅՍ խմբակցության անդամ Թ. Վարդանյանին՝ 31.01.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ պարոն Ա. Ներսիսյանին՝ 01.02.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության ղեկավար պարոն Մ. Մանրիկյանին՝ 01.02.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ տիկին Հ. Առաքելյանին՝ 04.02.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ պարոն Ա. Գալջյանին՝ 05.02.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ պարոն Ա. Ներսիսյանին՝ 14.02.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ պարոն Ա. Ներսիսյանին՝ 14.02.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ պարոն Մ. Հարությունյանին՝ 19.02.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ պարոն Ա. Ղալեչյանին՝ 20.02.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ պարոն Լ. Զաքարյանին՝ 20.02.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ պարոն Ա. Ներսիսյանին՝ 20.02.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ պարոն Մ. Հարությունյանին՝ 20.02.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության ղեկավար պարոն Մ. Մանրիկյանին՝ 25.02.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ պարոն Լ. Զաքարյանին՝ 26.02.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ պարոն Լ. Զաքարյանին՝ 26.02.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ պարոն Լ. Զաքարյանին՝ 27.02.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության ղեկավար պարոն Մ. Մանրիկյանին՝ 04.03.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ պարոն Լ. Զաքարյանին՝ 19.03.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ պարոն Մ. Հարությունյանին՝ 20.03.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ պարոն Մ. Հարությունյանին՝ 20.03.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության ղեկավար պարոն Մ. Մանրիկյանին՝ 20.03.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ պարոն Ա. Ներսիսյանին՝ 20.03.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության քարտուղար տիկին Հ. Առաքելյանին՝ 20.03.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ պարոն Ա. Ներսիսյանին՝ 20.03.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ պարոն Մ. Հարությունյանին 26.03.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ պարոն Ա. Ներսիսյանին՝ 26.03.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ պարոն Լ. Զաքարյանին՝ 29.03.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ պարոն Ա. Անտոնյանին՝ 10.04.2019 

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ պարոն Լ. Զաքարյանին՝ 10.04.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ պարոն Լ. Զաքարյանին՝ 10.04.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ պարոն Է. Ավանեսովին՝ 19.04.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ պարոն Ա. Ներսիսյանին՝ 19.04.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ պարոն Մ. Հարությունյանին՝ 19.04.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության քարտուղար տիկին Հ. Առաքելյանին՝ 19.04.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ պարոն Մ. Հարությունյանին՝ 19.04.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ պարոն Լ. Զաքարյանին՝ 29.04.2019