ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

2018թ. արխիվային փաստաթղթեր

Վարչության գործառույթներ

1. Երևան քաղաքի 2018 թվականի բյուջե
2. Երևանի քաղաքապետի 2018 թվականի բյուջետային ուղերձ

3. Երևանի Բյուջե 2018 (ամփոփ տեղեկագիր)

4. «Երևան քաղաքի 2018 թվականի բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» Երևանի քաղաքապետի 11.01.18թ. N 41-Ա որոշում

5.Հանրային քննարկման ներկայացված Երևան քաղաքի 2017 թվականի բյուջեի կատարման հաշվետվություն

6.Երևան քաղաքի ավագանու 2018 թվականի փետրվարի 13-ի «Երևան քաղաքի ավագանու 2017 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 93-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N 113-Ն որոշում

7.Երևան քաղաքի ավագանու 2018 թվականի մարտի 19-ի «Երևան քաղաքի 2017 թվականի բյուջեի կատարման հաշվետվությունը հաստատելու մասին» N 129-Ն որոշում

8. Երևան քաղաքի ավագանու 2018 թվականի մարտի 19-ի «Երևան քաղաքի ավագանու 2017 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 93-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N 131-Ն որոշում

9. Երևան քաղաքի ավագանու 2018 թվականի ապրիլի 27-ի «Երևան քաղաքի ավագանու 2017 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 93-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N 140-Ն որոշում

10. Երևան քաղաքի 2018 թվականի բյուջեի 9 ամսվա կատարման վերաբերյալ հաշվետվություն

11. 2018 թվականի նոյեմբերի 14-ից մինչև նոյեմբերի 29-ը հանրային քննարկման ներկայացված Երևան քաղաքի 2019 թվականի բյուջեի նախագիծ

12. Երևան քաղաքի 2019 թվականի բյուջե