ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Կենցաղային թափոնների մետաղական կոնտեյներների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված գնում

29.08.2019

ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-19/21 ծածկագրով` Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար կենցաղային թափոնների մետաղական կոնտեյներների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ