ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Կենցաղային թափոնների կոնտեյներների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հայտարարության և հրավերի փոփոխություններ

20.05.2019

ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-19/9 ծածկագրով` Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար կենցաղային թափոնների կոնտեյներների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հայտարարության և հրավերի փոփոխություններ

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ