ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի կամուրջների, ուղեանցների, վերգետնյա անցումների և կամրջային կառույցների շահագործման և պահպանման ծառայություններ

25.11.2020

ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-21/3  Երևան քաղաքի կամուրջների, ուղեանցների,  վերգետնյա անցումների և կամրջային կառույցների շահագործման և պահպանման ծառայությունների   ձեռքբերման գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը։ 

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ