ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի գործերի կառավարման և սպասարկման վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի կողմից ներկայացված ղեկավարի նշումների հավաքածուի /նոթատետրեր/ ձեռքբերում

22.09.2021

ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/28 Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի գործերի կառավարման և սպասարկման վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի կողմից ներկայացված ղեկավարի նշումների հավաքածուի /նոթատետրեր/ ձեռքբերում