ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար գրենական պիտույքների փաթեթների ձեռքբերում

14.10.2021

ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/55՝ Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար գրենական պիտույքների փաթեթների ձեռքբերում:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ: