ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Մարզական միջոցառումների ձեռքբերում

07.01.2022

ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/32 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար սպորտային միջոցառումների ձեռքբերման

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ