ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի կարիքների համար բնակիչների կենսամակարդակի բարելավման նպատակային ծրագրերով 5 միջոցառումների ձեռքբերում

21.06.2022

ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/93 Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի կարիքների համար բնակիչների կենսամակարդակի բարելավմանն ուղղված նպատակային ծրագրերի շրջանակներում թվով 5 միջոցառումների ձեռքբերում: