ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

2017թ. կատարված աշխատանքներ

01.12.2017թ.

Անշարժ գույքի կառաավարման վարչության կողմից իրականացվել են աշխատանքներ՝ կապված բենզալցակայանների զբաղեցրած հողամասերի գույքագրման, հաշվառման, փաստաթղթերի ուսումնասիրման, վարձակալության պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների կատարման և գործող օրենսդրության համապատասխանեցման հետ:

 

31.10.2017թ.

Աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման վարչության կողմից իրականացվել են աշխատանքներ՝ ըստ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 10.08.2017 թվականի «Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության համակարգի՝ հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակի իրավունք ունեցող նախկին զինծառայողների և զոհված /մահացած/ զինծառայողների ընտանիքների բնակարանային ապահովության կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի հունիսի 9-ի հ.947-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» հ.1016-Ն որոշմամբ տրված հանձնարարականների:

 

04․07․2017թ․

Երևանի քաղաքապետի հանձնարարությամբ վարչության կողմից իրականացվել են Նորագավիթ թաղամասի հարակից տարածքում,  Երևանի ժողովրդական պատգամավորների Շահումյանի տեղական խորհրդի գործադիր կոմիտեի նախագահի կողմից տրամադրված հողամասերի գույքագրման, հաշվառմանփաստաթղթերի ուսումնասիրման աշխատանքների, որի արդյունքում շուրջ 72 հողօգտագործողներ հնարավորություն են ունեցել ձևակերպելու իրենց օգտագործման իրավունքը տվյալ հողամասերի նկատմամբ:

 

27.06.2017

Երևանի քաղաքապետի հանձնարարությամբ իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 09.06.2005 թվականի "Անհատույց պետական ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու մասին'" հ.947-Ն որոշմամբ Երևան համայնքում հաշվառված զոհված և հաշմանդամ դարձած զինծառայողների ընտանիքների փաստաթղթերի ուսումնասիրման,հաշվառման,առկա տվյալների վերաճշտման աշխատանքներ։

 

23․05․2017թ․

Երևանի քաղաքապետի հանձնարարությամբ ներկայումս Երևանի Հրազդանի կիրճում իրականացվում են ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց կողմից զբաղեցված տարածքների գույքագրման, հաշվառման, փաստաթղթերի ուսումնասիրման, վարձակալության պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների կատարման, փաստացի զբաղեցրած հողամասերի սահմանների վերաճշտման, պայմանագրերով ստանձնած վարձավճարները Երևան քաղաքի ավագանու որոշմամբ սահմանված հողամասերի տարեկան վարձավճարների դրույքաչափերին համապատասխանեցնելու ուղղությամբ աշխատանքներ։

 

28.04.2017թ.

Երևանի քաղաքապետի հանձնարարականով շարունակվում են Երևան համայնքի սեփականությունը հանդիսացող գույքային միավորների հայտանբերման, ուսումնասիրման, հաշվառման և կարգավիճակի հստակեցման աշխատանքները։

Սահմանված կարգով համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքի հայտանաբերումից և իրավունքի պետական գրանցումից հետո այդ գույքը հաշվառվում են Երևան համայնքի սեփականությունը հանդիսացող գույքային միավորների հաշվառման բազայում։

 

29.03.2017թ.

Երևանի քաղաքապետի հանձնարարությամբ ներկայումս Երևանի «Օղակաձև» զբոսայգում, «Ազատության» հրապարակին հարող այգում, «Սարյան» պուրակում, «Մերգելյանի» ինստիտուտին հարող այգում, Հրազդանի կիրճում, «2750-ամյակի անվան շատրվանների» այգում, «Մանկական» զբոսայգում իրականացվում են ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց կողմից զբաղեցված տարածքների գույքագրման, հաշվառման, փաստաթղթերի ուսումնասիրման, վարձակալության պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների կատարման, փաստացի զբաղեցրած հողամասրի սահմանների վերաճշտման, պայմանագրերով ստանձնած վարձավճարները Երևան քաղաքի ավագանու որոշմամբ սահմանված հողամասերի տարեկան վարձավճարների դրույքաչափերին համապատասխանեցնելու ուղղությամբ աշխատանքներ։

 

22․02․2017թ․

Աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման վարչության համապատասխան մասնագետների կողմից իրականացված Երևան համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքերի (բնակել, ոչ բնակելի տարածքներ,հողամասեր) հաշվառման, գույքագրման և համապատասխան ցանկերի կազմման արդյունքում կազմվել է Երևան համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի ցանկը, որը գործող օրենսդրության համաձայն հաստատվել է Երևան քաղաքի ավագանու կողմից։