ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

2018թ. կատարված աշխատանքներ

29.01.2018թ.

Աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման վարչության կողմից շարունակվում են Երևան քաղաքի զբոսայգիներում ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց կողմից զբաղեցրած տարածքների գույքագրման, հաշվառման , փաստացի զբաղեցրաց հողամասերի սահմանների վերաճշտման, պայմանագրով նախատեսված պարտավությունների կատարման , ինչպես նաև պայմանագրերով սահմանված տարեկան վարձավճարները Երևան քաղաքի ավագանու 26.12.2017թ. հ.87-ն որոշմամբ սահմանված տարեկան վարձավճարների դրույքաչափերին համապատասխանեցնելու աշխատանքները: