ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Նախագծման թույլտվությունների (ՃՀԱ), շինարարության թույլտվությունների և ավարտական ակտերի (շահագործման թույլտվությունների) վիճակագրություն

Երևանի քաղաքապետի կողմից 2017 թվականի հունվարի 18-ին ընդունված «Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի 2017 թվականի աշխատանքային ծրագիրը հաստատելու մասին» թիվ 81-Ա որոշմամբ հաստատված ծրագրի և ՀՀ կառավարության կողմից 25.04.2019թ. «Հայաստանի գործարար միջավայրի բարելավման 2019 թվականի միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին» թիվ 560-Լ  որոշման հավելվածով հաստատված ծրագրի կատարման վերաբերյալ տեղեկացվում է, որ 

 

2021թ. ապրիլի ընթացքում տրամադրվել է՝

 

      •    98 նախագծման թույլտվություն, 168 շինարարության թույլտվություն, 41 ավարտական ակտ (շահագործման թույլտվություն)

  

 2021թ. I եռամսյակում տրամադրվել է՝ 

 

 

 

Եռամսյակային վիճակագրություն 2017 - 2020թթ.

 

 

 

Տարեկան վիճակագրություն

 

 

 

 

Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի

քաղաքաշինության և հողի վերահսկողության վարչություն,

 

 Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ճարտարապետության

և քաղաքաշինության վարչություն