ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Անշարժ գույքի կառավարում

Վարչության գործառույթներ

Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման վարչության կողմից իրականացվում են Երևան համայնքի սեփականությունը հանդիսացող բնակելի և ոչ բնակելի տարածքների ուսումնասիրման, գույքագրման, տեղում փաստացի իրավիճակի ուսումնասիրման, ինչպես նաև Երևան համայնքի անվամբ իրավունքի պետական գրանցման հետ կապված աշխատանքներ:


Վարչության հիմնախնդիրներից է Երևանում քանդման ենթակա 4-րդ կարգի վթարային շենքերից` ՀՀ կառավարության 2000 թվականի հոկտեմբերի 25-ի «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում /բացառությամբ աղետի գոտու վերականգնման առաջնահերթ ծրագրում ընդգրկված բնակավայրերի/ քանդման ենթակա վթարային բնակելի տների բնակիչների բնակարանային խնդիրները լուծելու մասին» հ.682 և 2009 թվականի փետրվարի 5-ի «Երևան քաղաքի քանդման ենթակա վթարային հանրակացարանային բնակելի շենքերի բնակիչներին բնակարաններ հատկացնելու կարգը հաստատելու մասին» հ.172-Ն որոշումների շրջանակներում վերաբնակեցման գործընթաց իրականացնելու նպատակով նոր բազմաբնակարան ֆոնդի ստեղծումը:


Երևանի քաղաքապետարանում հաշվառվել են 4-րդ կարգի վթարային 12 շենքեր՝


Հ/Հ ՇԵՆՔԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ


Կենտրոն վարչական շրջան
1 Կողբացի փողոցի հ.41


Շենգավիթ վարչական շրջան
2 Արցախի պողոտայի 4-րդ նրբանցքի հ.8
3 Արցախի պողոտայի 4-րդ նրբանցքի հ.10
4 Արցախի պողոտայի 4-րդ նրբանցքի հ.10/1
5 Արցախի պողոտայի 4-րդ նրբանցքի հ.10 շենքի (նախկին 5-րդ ուսումնարան) սպորտ դահլիճի մասնաշենք
6 Շիրակի փողոցի հ.60


Աջափնյակ վարչական շրջան
7 Արզումանյան փողոցի հ.10
8 Արզումանյան փողոցի հ.12 (3-րդ մուտքը՝ 4-րդ կարգի, 1-ին մուտքը՝ 3-րդ կարգի, 2-րդ մուտքը՝ 3-4-րդ կարգի)
9 Արզումանյան փողոցի հ.17 (3-րդ մուտքը՝ 4-րդ կարգի, 1-2 մուտքերը՝ 2-րդ կարգի)
10 Ֆուչիկի փողոցի հ.23


Էրեբունի վարչական շրջան
11 Վարդաշենի 6-րդ փողոցի հ.68ա
12 Վարդաշենի 6-րդ փողոցի հ.66/1


Աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման վարչության կողմից իրականացվում են՝

 

. Երևանի քաղաքապետի որոշումների հիման վրա վթարային շենքերից քաղաքացիների վերաբնակեցման, ինչպես նաև անշարժ գույքի նվիրատվության պայմանագրերի կնքման աշխատանքներ:

 

. Հետևողական աշխատանքներ Երևան համայնքի սեփականությունը հանդիսացող զբոսայգիներում, այգիներում, գետնանցումներում, բենզալցակայաններում, հանքավայրերում վարձակալության և/կամ կառուցապատման իրավունքով տրամադրված հողամասերի համար կնքված պայմանագրերով ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց կողմից պայմանագրային պարտավորությունների կատարման ուղղությամբ, ինչպես նաև փաստաթղթերի հավաքագրման աշխատանքներ:

 

. ՀՀ կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի հ.2387-Ն որոշման շրջանակներում չհասցեավորված շենք-շինությունների և հողամասերի հասցեավորման աշխատանքներ։

 

. Երևան քաղաքի Հաղթանակ, Չարբախ, Նորագավիթ, Նուբարաշեն, Սիլիկյան և Մուշավան, ինչպես նաև այլ թաղամասերում տնամերձ, բնակարանային շինարարության համար հատկացված հողամասերի սահմանների ճշտման աշխատանքներ։

 

. Շենք-շինությունների և հողամասերի գործառնական և նպատակային նշանակություների համապատասխանեցում փաստացի օգտագործմանը։


. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 6-ի հ.1419-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի շրջանակներում Երևանի քաղաքապետին առաջարկված և բնակարանային հարցերի հանձնաժողովի քննարկմանը ներկայացված՝ հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակի իրավունք ունեցող նախկին զինծառայողների և զոհված (մահացած) զինծառայողների ընտանիքների բնակարանային հաշվառման գործերի փաստաթղթերի հավաքագրման և դրանց համապատասխանեցման գործողություններ:

 Անշարժ գույքի կառավարման վարչության կողմից շարունակվում է ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց ընդունելությունը՝ ամեն երկուշաբթի ժամը 14:00-16:00: Ընդունելությանը մասնակցելու համար անհրաժեշտ է նախապես հերթագրվել Երևանի քաղաքապետարանի «Մեկ պատուհան» -ում՝ ներկայացնելով անձը հաստատող փաստաթուղթ:

Լուսանկարներ