ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Սոցիալական ապահովություն

Վարչության գործառույթներ
 
2017 թ. հունվար-հունիսին կատարված աշխատանքների ամփոփ հաշվետվություն


Երևանի քաղաքապետարանի սոցիալական ռազմավարությունն ուղղված է սոցիալական ռիսկերի արդյունավետ կառավարմանը, դրանց աստիճանական կրճատմանն ու կանխարգելմանը, մայրաքաղաքում կայուն սոցիալական միջավայրի ձևավորմանը:
Այդ նպատակադրմամբ, հիմք ընդունելով Երևան քաղաքի զարգացման քառամյա և Երևանի քաղաքապետի նախընտրական ծրագրի համապատասխան դրույթները, սոցիալական ապահովության վարչության 2017 թվականի գործունեության ծրագրով նախատեսվել են և տարվա ընթացքում իրականացվելու են աշխատանքներ, որոնք միտված են բարելավելու բնակչության սոցիալական շերտերի կենսամակարդակը:


Իրականացված աշխատանքները.
պետական սոցիալական աջակցության ծրագրերի իրագործում


Ընտանեկան նպաստ, սոցիալական նպաստ, հրատապ օգնություններ և դրամական ավանդների փոխհատուցումներ /հազ. դրամ/
Ծանոթություն՝ հաշվի առնելով, որ 2017 թվականի հունիսի պետական նպաստների վճարումներն իրականացվում են տվյալ ամսվա վերջում և ավարտվում, վճարման փոխադարձ ակտերը ամփոփվում են մոտավորապես դրան հաջորդող ամսվա առաջին տասնօրյակում, ուստի համապատասխան տեղեկատվությունը կներկայացվի մինչև 2017 թվականի հուլիսի առաջին կեսին:
 
 
 
 Բացի այդ՝


1. Կայացել է «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնահարցերով Երևանի քաղաքային հանձնաժողովի նիստ», ամփոփվել են 2016 թվականի կատարված աշխատանքների արդյունքները, և Երևանի քաղաքապետի հաստատմանն է ներկայացվել հանձնաժողովի 2017թ. գործունեության ծրագիրը:
Սոցիալական աջակցություններ են տրամադրվել հաշմանդամություն ունեցող անձանց ընտանիքներին, մայիսի 8-9-ի կապակցությամբ կազմակերպված տոնական միջոցառումներին մասնակցել են շուրջ 450 հաշմանդամություն ունեցող վետերաններ:
Տեղի է ունեցել հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական իրավունքների պաշտպանության բարձրացմանն ուղղված քննարկում, որին մասնակցել են Եվրոմիության փորձագետներ, ՀՀ հաշմանդամների «Փյունիկ» միությունը և քաղաքապետարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումների պատասխանատուները:

2.Բարեգործական ճաշարանների գործունեության կազմակերպում. քաղաքապետարանի և ՀԿ-ների համագործակցությամբ, որոշ դեպքերում նաև համաֆինանսավորմամբ Երևանում իրենց գործունեությունն են շարունակել բարեգործական 18 ճաշարանները, որտեղ օրական մեկ անգամ տաք կերակուր են ստանում կարիքավոր շուրջ 2400 շահառուներ:
Վարչության կողմից վարչական շրջանների համապատասխան բաժինների հետ միասին այցելություններ և վերահսկողություն է իրականացվել ճաշարանների գործունեության, հիգիենիկ վիճակի նկատմամբ, լրատվամիջոցներով հանրությանն է ներկայացվել տեղեկատվություն նրանց գործունեության մասին:
Նոր Նորքի 7-րդ զանգվածում գործող «Առաքելություն Հայաստան» բարեգործական ճաշարան հաճախող շահառուններին բաղնիքի ծառայությունից օգվելու համար կտրոններ տրամադրելու հարցը:

3. Ի կատարումն Երևանի քաղաքապետարանի աշխատանքային խորհրդակցության հ.44 հսկողական հանձնարարականի՝ ոստիկանության հետ կատարված աշխատանքների և ստուգայցերի արդյունքում հունվար-հունիս ամիսների տվյալներով մայրաքաղաքում հայտնաբերվել է մուրացկանությամբ զբաղվող 16 անձ, որոնցից 1-ը՝ հունիս ամսին: Մուրացկանությամբ զբաղվող 2-ը Արմավիրի, 2-ը Լոռու, 1-ը Սյունիքի, 1-ը Արարատի մարզի բնակիչներ են, որոնց վերաբերյալ գրություն է հղվել մարզպետերին՝ տվյալ անձանց իրենց բնակավայր վերադարձնելու և նրանց շրջանում մուրացկանությունը կանխարգելելու ուղղությամբ։ Վերջինս տեղավորվել է «Լայթ Հաուս» ՀԿ-ում:

4. Իրականացվել են անօթևաններին ժամանակավոր կացարանի տրամադրման և հանցագործությունների սոցիալական կանխարգելմանն ուղղված ծրագրային աշխատանքներ:
2017թ հունվար-հունիս ամիսներին մայրաքաղաքի փողոցներից անօթևանների ժամանակավոր կացարան է տեղափոխվել 76 անօթևան, որոնցից 7-ը՝ հունիս ամսին: Ներկայումս կացարանում բնակվում է 98 անօթևան, որոնց ցուցաբերվում են տարաբնույթ աջակցություններ:

5. Սիրիահայ կարիքավոր ընտանիքների սոցիալական աջակցության ծրագրեր: Հունվար-հունիս ամիսների ընթացքում սոցիալական աջակցություններ են տրամադրվել շուրջ 658 կարիքավոր սիրիահայ ընտանիքների, որոնցից. դրամական աջակցություններ են տրամադրվել՝ 45, կենցաղային իրեր, հագուստեղեն՝ 173, պարենային աջակցություններ՝ 440 կարիքավոր սիրիահայ ընտանիքների: Բացի այդ, 45 ընտանիք ընդգրկվել է պետական սոցիալական աջակցության ծրագրերում:

6.«Առաքելություն Հայաստան» բարեգործական կազմակերպության հետ համագործակցությամբ նախորդ 5 ամիսներին շուրջ 200 սիրիահայ ընտանիքների տրամադրվել են բնակվարձեր (առավելագույնը 15 ամիս տևողությամբ, ամսական 60.000 դրամի շրջանակներում), 300 ընտանիքի` 57.000 դրամի չափով կոմունալ ծախսերի փոխհատուցումներ, 150 ընտանիքի՝
կահույք և կենցաղային այլ իրեր։

Համակարգվել են նաև «Առաքելություն Հայաստան» և «ՍՕՍ մանկական գյուղեր» կազմակերպությունների հետ սիրիահայերի աջակցության ծրագրերը, որում ընդգրկված է շուրջ 1750 սիրիահայ կարիքավոր ընտանիք:
Ծրագիրը շարունակական է:


7. Համաձայն ՀՀ կառավարության 10.09.2015թ. «Միջգերատեսչական սոցիալական համագործակցության կանոնակարգը սահմանելու մասին» հ.1044-Ն որոշման՝ Երևանի քաղաքապետի 26.10.2015թ. հ.3414-Ա որոշմամբ ստեղծված աշխատանքային խմբի համագործակցության, մշտադիտարկման և գնահատման արդյունքում սոցիալական, առողջապահական, կրթական ոլորտներին վերաբերող խնդրահարույց դեպքերը ամփոփվել, վերլուծվել են և ստացել համապատասխան լուծում:
Աշխատանքային խմբի կողմից ներկայացված ընթացիկ մշտադիտարկման և գնահատման հաշվետվություններն ամփոփվել, կազմվել և ներկայացվել են ՀՀ աշխատանքի և սոց. հարցերի նախարարություն:
2016թ. մշտադիտարկման արդյունքների ամփոփ տվյալները ներկայացվել են ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարին:
Երևանի քաղաքապետի 13.07.2016թ. հ.2566-Ա որոշմամբ հաստատված «Տարածքային մակարդակում կնքված սոցիալական համագործակցության համաձայնագրի համաձայն ձևավորված համակարգող խորհրդի անհատական կազմը հաստատելու մասին» որոշման մեջ Քանաքեռ-Զեյթունի, Էրեբունու, Շենգավիթի, Դավթաշենի, Աջափնյակի ՍԱՏԲ-ների խորհուրդների անհատական կազմերում կատարվել են փոփոխություններ:

8. Համագործակցություն հասարակական կառույցների հետ և համատեղ սոցիալական ծրագրեր. հունվար-հունիսի ընթացքում համագործակցություն է իրականացվել սոցիալական խնդիրներով զբաղվող հետևյալ հասարակական կառույցների՝ «Գերմանական կարմիր խաչ» ԲՀԿ-ի, «Առաքելություն Հայաստան», «Հայ օգնության ֆոնդ», «Հանս Քրիստիան Կոֆոեդ», «Սիրիահայերի խնդիրների համակարգման խորհուրդ», «Փրկություն» ՀԿ, «Ունիսոն» ՀԿ, Հայաստանի խուլերի միավորում, Հայաստանի կույրերի միավորում, «Զինվոր և իրավունք» ՀԿ և այլ կազմակերպությունների հետ, որոնց շրջանակներում իրականացվել են սոցիալական ծրագրեր։
Հաշվետու ժամանակահատվածում Երևանի քաղաքապետի կողմից հաստատվել են Երևան համայնքի և «Գերմանական կարմիր խաչ» ԲՀԿ-ի 2016-2017թ. համագործակցության պայմանագրերը (Կենտրոն, Էրեբունի և Քանաքեռ–Զեյթուն վարչական շրջաններ)։

9. Մարտի 8-ի՝ Կանանց միջազգային օրվա կապակցությամբ սոցիալական խմբերում ընդգրկված 2000 կանանց՝ Արցախյան պատերազմում զոհվածների մայրերի և այրիների, անհայտ կորածների մայրերի, Արցախյան պատերազմի մասնակից կանանց, բազմազավակ մայրերի, Հայրենական պատերազմի մասնակից կանանց, ազգային փոքրամասնությունները ներկայացնող կանանց, անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված կանանց, ՀԿ-ների ներկայացուցիչ կանանց, սիրիահայ կանանց համար կազմակերպվել է ներկայացման դիտում մայրաքաղաքի Հ. Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնում: Հրավիրյալներին հանձնվել են նաև նվերներ:
10. Ապրիլի 7-ի կապակցությամբ ավելի քան 500 բազմազավակ և բազմանդամ ընտանիքների, հայրենիքի պաշտպանության համար, այդ թվում և ապրիլյան պատերազմում զոհված և վիրավորված զինծառայողների, աշխարհազորայինների մայրերին, կանանց, սիրիահայ, ինչպես նաև մայրանալ պատրաստվող կանանց տրամադրվել են նվերներ:
11. Ապրիլի 24-ի կապակցությամբ դրամական աջակցություն է տրամադրվել եղեռնը վերապրած 3 տարեց քաղաքացիների:
12. Ապրիլի 28-29-ը իրականացվել է երևանաբնակ շուրջ 1700 ծնողների տեսակցության ծրագիրը սահմանամերձ գոտիներում՝ Տավուշի, Սյունիքի և Լեռնային Ղարաբաղի զորամասերում ծառայող իրենց զինվոր որդիների հետ։ Ծրագրի շրջանակներում լավագույն հրամանատարներն ու զինծառայողները պարգևատրվել են Երևանի քաղաքապետի պատվոգրերով և հուշանվերներով, տվյալ զորամասերին նվիրաբերվել են անհրաժեշտ պարագաներ, հոգ է տարվել ծնողների անվտանգ և հարմարավետ տեղափոխության և սննդի մասին։
Ծրագիրը շարունակական է:
13. Հաղթանակի օրվա կապակցությամբ արցախյան և հայրենական պատերազմների վետերանների համար կազմակերպվել են տոնական միջոցառումներ, մեծարվել, խրախուսվել են նրանք, մասնակցել տոնական ճաշկերույթների, ստացել դրամական աջակցություններ:
14. Կազմակերպվել է 3 հերթափոխերով զոհված, հաշմանդամ դարձած զինծառայողների և աշխարհազորայինների, ծնողազուրկ և սակավ ապահովված բազմազավակ ընտանիքների, դպրոցահասակ երեխաների ամառային հանգստի կազմակերպման 1-ին փուլը: 365 երեխա հունիսի 19-ին մեկնել է Հանքավանի և Ծաղկաձորի մարզաառողջարանային ճամբարներ:Առաջիկա ամիսներին իրականացվելու են.• Սահմանամերձ գոտիներում՝ Տավուշի, Սյունիքի և Արցախի զորամասերում զինծառայողների և նրանց ծնողների տեսակցության ակցիաներ։
• Սեպտեմբերին ընդառաջ՝ աջակցություն կցուցաբերվի դպրոցական երեխաներ ունեցող առավել կարիքավոր ընտանիքներին:
• «Էրեբունի-Երևան 2799» տոնակատարության կապակցությամբ կիրականացվեն սոցիալական ծրագրեր:
• Տարեցների միջազգային օրվա կապակցությամբ կիրականացվեն սոցիալական ծրագրեր:
• Հաշմանդամների օրվա կապակցությամբ կիրականացվեն սոցիալական ծրագրեր:
• Պարենային աջակցության ծրագրեր կիրականացվեն առավել աղքատ ընտանիքների համար:
• Ամանորի և Սուրբ ծննդյան տոների կապակցությամբ ԱԳՀ-ում հաշվառված և սոցիալական այլ խմբերի 4000 երեխա կմասնակցի ամանորյա տոնական միջոցառումներին:
 
 
 
Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի
սոցիալական ապահովության վարչություն
Լուսանկարներ