ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Սոցիալական ապահովություն

Վարչության գործառույթներ
2017 թ. մարտին կատարված աշխատանքների ամփոփ հաշվետվություն
 


Երևանի քաղաքապետարանի սոցիալական ռազմավարությունն ուղղված է սոցիալական ռիսկերի արդյունավետ կառավարմանը, դրանց աստիճանական կրճատմանն ու կանխարգելմանը, մայրաքաղաքում կայուն սոցիալական միջավայրի ձևավորմանը:
Այդ նպատակադրմամբ՝ հիմք ընդունելով Երևան քաղաքի զարգացման քառամյա և Երևանի քաղաքապետի նախընտրական ծրագրի համապատասխան դրույթները, սոցիալական ապահովության վարչության 2017 թվականի գործունեության ծրագրով նախատեսվել են և տարվա ընթացքում իրականացվելու են աշխատանքներ, որոնք միտված են բարելավելու բնակչության սոցիալական շերտերի կենսամակարդակը:

 

Իրականացված աշխատանքները.
պետական սոցիալական աջակցության ծրագրերի իրագործում

 


Ընտանեկան նպաստ, սոցիալական նպաստ, հրատապ օգնություններ և դրամական ավանդների փոխհատուցումներ /հազ. դրամ/
Ծանոթություն՝ հաշվի առնելով, որ 2017 թվականի մարտ ամսվա պետական նպաստների վճարումները իրականացվում են տվյալ ամսվա վերջում և ավարտվում, վճարման փոխադարձ ակտերը ամփոփվում են մոտավորապես դրան հաջորդող ամսվա առաջին տասնօրյակում՝ ուստի համապատասխան տեղեկատվությունը կներկայացվի մինչև 2017 թվականի ապրիլի առաջին կեսին:
 
 
 
 
Բացի այդ՝

1. Կայացել է «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնահարցերով Երևանի քաղաքային հանձնաժողովի նիստ», ամփոփվել են 2016 թվականի կատարված աշխատանքների արդյունքները և Երևանի քաղաքապետի հաստատմանն է ներկայացվել հանձնաժողովի 2017թ. գործունեության ծրագիրը:
Սոցիալական աջակցություններ են տրամադրվել հաշմանդամություն ունեցող անձանց ընտանիքներին, կանանց միջազգային օրվա՝ մարտի 8-ի կապակցությամբ կազմակերպված միջոցառմանը ընդգրկվել են նաև հաշմանդամ կանայք, որոնց տրամադրվել են նվերներ։

2.Բարեգործական ճաշարանների գործունեության կազմակերպում
քաղաքապետարանի և ՀԿ-ների համագործակցությամբ, որոշ դեպքերում նաև համաֆինանսավորմամբ Երևանում իրենց գործունեությունն են շարունակել բարեգործական 18 ճաշարանները՝ որտեղ օրական մեկ անգամ տաք կերակուր են ստանում կարիքավոր շուրջ 2400 շահառուներ:
Վարչության կողմից վարչական շրջանների համապատասխան բաժինների հետ միասին այցելություններ և վերահսկողություն է իրականացվել ճաշարանների գործունեության, հիգիենիկ վիճակի նկատմամբ, լրատվանիջոցներով հանրությանն է ներկայացվել տեղեկատվություն նրանց գործունեության մասին:
Լուծվել է Նոր Նորքի 7-րդ զանգվածում գործող «Առաքելություն Հայաստան» բարեգործական ճաշարան հաճախող թվով 100 շահառուններին բաղնիքի ծառայությունից օգվելու համար կտրոններ տրամադրելու հարցը:
Ծրագիրը կշարունակվի ամբողջ տարվա ընթացքում:
3. Ի կատարումն Երևանի քաղաքապետարանի 20.03.2017թ. աշխատանքային խորհրդակցության հ.44 հսկողական հանձնարարականի՝ ոստիկանության հետ կատարված աշխատանքների և ստուգայցերի արդյունքում հունվար-մարտի տվյալներով մայրաքաղաքում հայտնաբերվել են 5 անձիք, որոնցից 1-ը՝ մարտին: Մուրացկանությամբ զբաղվող երկու անձ Արմավիրի մարզի բնակիչներ են և նրանց վերաբերյալ տեղեկատվություն է տրամադրվել։

4. Իրականացվել են անօթևաններին ժամանակավոր կացարան տրամադրելու և հանցագործությունների սոցիալական կանխարգելմանը միտված ծրագրային աշխատանքներ:

2017թ հունվար-մարտ ամիսներին մայրաքաղաքի փողոցներից անօթևանների ժամանակավոր կացարան են տեղափոխվել 44 անօթևաններ, որոնցից 19-ը մարտ ամսին: Ներկայումս կացարանում բնակվում են 100 անօթևաններ, որոնց ցուցաբերվում են տարաբնույթ աջակցություններ:
5. Սիրիահայ կարիքավոր ընտանիքների սոցիալական աջակցության ծրագրեր: Հունվար-մարտ ամիսների ընթացքում սոցիալական աջակցություններ են տրամադրվել շուրջ 259 կարիքավոր սիրիահայ ընտանիքների, որոնցից. դրամական աջակցություններ են տրամադրվել՝ 37, կենցաղային իրեր, հագուստեղեն՝ 67, պարենային աջակցություններ՝ 155 կարիքավոր սիրիահայ ընտանիքների: Բացի այդ՝ 23 ընտանիքներ ընդգրկվել են պետական սոցիալական աջակցության ծրագրերում:
«Առաքելություն Հայաստան» բարեգործական կազմակերպության հետ համագործակցությամբ նախորդ 3 ամիսներին շուրջ 200 սիրիահայ ընտանիքների տրամադրվել են բնակվարձեր /առավելագույնը 15 ամիս տևողությամբ ամսական 60.000 դրամի շրջանակներում/, 300 ընտանիքների 57.000 դրամի չափով կոմունալ ծախսերի փոխհատուցումներ, 150 ընտանիքների կահույք և կենցաղային այլ իրեր։
Համակարգվել է նաև «Առաքելություն Հայաստան» և «ՍՕՍ մանկական գյուղեր» կազմակերպությունների հետ սիրիահայերի աջակցության ծրագրերը, որում ընդգրկված են շուրջ 1750 սիրիահայ կարիքավոր ընտանիքներ:
Ծրագիրը շարունակական է:

7. Համաձայն ՀՀ կառավարության 10.09.2015թ. «Միջգերատեսչական սոցիալական համագործակցության կանոնակարգը սահմանելու մասին» հ.1044-Ն որոշման՝ Երևանի քաղաքապետի 26.10.2015թ. հ.3414-Ա որոշմամբ ստեղծված աշխատանքային խմբի համագործակցության, մշտադիտարկման և գնահատման արդյունքում սոցիալական, առողջապահական, կրթական ոլորտներին վերաբերող խնդրահարույց դեպքերը ամփոփվել, վերլուծվել և ստացել են համապատասխան լուծում:
Աշխատանքային խմբի կողմից ներկայացված ընթացիկ մշտադիտարկման և գնահատման հաշվետվությունները ամփոփվել, կազմվել և ներկայացվել են ՀՀ Աշխատանքի և սոց. հարցերի նախարարություն:
2016թ. մշտադիտարկման արդյունքների ամփոփ տվյալները ներկայացվել են ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարին:
Երևանի քաղաքապետի 13.07.2016թ. հ.2566-Ա որոշմամբ հաստատված «Տարածքային մակարդակում կնքված սոցիալական համագործակցության համաձայնագրի համաձայն ձևավորված համակարգող խորհրդի անհատական կազմը հաստատելու մասին» որոշման մեջ՝ Քանաքեռ-Զեյթունի, Էրեբունու, Շենգավիթի և Դավթաշենի ՍԱՏԲ-ների խորհուրդների անհատական կազմերում կատարվել են փոփոխություններ:
8. Համագործակցություն հասարակական կառույցների հետ և համատեղ սոցիալական ծրագրեր

Հունվար-մարտի ընթացքում համագործակցություն է իրականացվել սոցիալական խնդիրներով զբաղվող հետևյալ հասարակական կառույցների հետ՝ «Գերմանական կարմիր խաչ» ԲՀԿ-ի,
«Առաքելություն Հայաստան», «Հայ օգնության ֆոնդ», «Հանս Քրիստիան Կոֆոեդ», «Սիրիահայերի խնդիրների համակարգման խորհուրդ», «Փրկություն» ՀԿ, «Ունիսոն» ՀԿ, Հայաստանի խուլերի միավորում, Հայաստանի կույրերի միավորում, «Զինվոր և իրավունք» ՀԿ և այլ կազմակերպությունների հետ, որոնց շրջանակներում իրականացվել են սոցիալական ծրագրեր։
Հաշվետու ժամանակահատվածում Երևանի քաղաքապետի կողմից հաստատվել է Երևան համայնքի և «Գերմանական կարմիր խաչ» ԲՀԿ-ի 2016-2017թ. համագործակցության պայմանագրերը /Կենտրոն, Էրեբունի և Քանաքեռ –Զեյթուն վարչական շրջաններ/։

9. Մարտի 8-ի՝ կանանց միջազգային օրվա կապակցությամբ սոցիալական խմբերում ընդգրկված 2000 կանանց՝ Արցախյան պատերազմում զոհվածների մայրերի և այրիների, անհայտ կորածների մայրերի, Արցախյան պատերազմի մասնակից կանանց, բազմազավակ մայրերի, Հայրենական պատերազմի մասնակից կանանց, ազգային փոքրամասնությունները ներկայացնող կանանց, անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված կանանց, ՀԿ-ների ներկայացուցիչ կանանց, սիրիահայ կանանց համար կազմակերպվել է ներկայացման դիտում մայրաքաղաքի` Հ. Պարոնյանի անվան Երաժշտական Կոմեդիայի Պետական Թատրոնում: Հրավիրյալներին հանձնվել են նաև նվերներ:

Առաջիկա ամիսներին իրականացվելու են.
.
• Մայրության օրվա՝ ապրիլի 7-ի կապակցությամբ. մայրության խրախուսման նպատակով կարիքավոր, նորածիններ ունեցող ընտանիքների կտրամադրվեն դրամական նպաստներ։
• Ապրիլի 24-ին՝ հիշատակի օրվա առիթով
Եղեռնը վերապրած երևանաբնակ քաղաքացիների կտրամադրվեն՝ միանվագ դրամական օգնություններ։
• Հայրենական պատերազմում տարած հաղթանակի օրվան նվիրված միջոցառումներ կկազմակերպվեն վետերանների համար:
• Սահմանամերձ գոտիներում՝ Տավուշի, Սյունիքի և Արցախի զորամասերում զինծառայողների և նրանց ծնողների տեսակցության ակցիաներ կիրականացվեն:
12. Իրականացվել է սոցիալապես անապահով երեխաների ամառային հանգստի կազմակերպումը հանրապետության մարզաառողջարարական ճամբարներում:
• Սեպտեմբերին ընդառաջ աջակցություն կցուցաբերվի դպրոցական երեխաներ ունեցող առավել կարիքավոր ընտանիքներին:
• «Էրեբունի-Երևան-2798» տոնակատարության կապակցությամբ կիրականացվեն սոցիալական ծրագրեր:
• Տարեցների միջազգային օրվա կապակցությամբ կիրականացվեն սոցիալական ծրագրեր:
• Հաշմանդամների օրվա կապակցությամբ կիրականացվեն սոցիալական ծրագրեր:
• Պարենային աջակցության ծրագրեր կիրականացվեն առավել աղքատ ընտանիքների համար
• Ամանորի և Սուրբ ծննդյան տոների կապակցությամբ ԱԳՀ-ում հաշվառված և սոցիալական այլ խմբերի 4000 երեխաներ կմասնակցեն ամանորյա տոնական միջոցառումներին: 
 
 
 
Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի
սոցիալական ապահովության վարչություն
Լուսանկարներ