ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Սոցիալական ապահովություն

Վարչության գործառույթներ

2018 թ. hունվար ամսին կատարված աշխատանքների ամփոփ հաշվետվություն


 
Երևանի քաղաքապետարանի սոցիալական ռազմավարությունն ուղղված է սոցիալական ռիսկերի արդյունավետ կառավարմանը, դրանց աստիճանական կրճատմանն ու կանխարգելմանը, մայրաքաղաքում կայուն սոցիալական միջավայրի ձևավորմանը:
Այդ նպատակադրմամբ՝ հիմք ընդունելով Երևանի զարգացման հնգամյա և Երևանի քաղաքապետի նախընտրական ծրագրի համապատասխան դրույթները, սոցիալական ապահովության վարչության 2018 թվականի գործունեության ծրագրով նախատեսվել են և տարվա ընթացքում իրականացվելու են աշխատանքներ, որոնք միտված են բարելավելու բնակչության սոցիալական շերտերի կենսամակարդակը:

 
Իրականացված աշխատանքները.

Պետական սոցիալական աջակցության ծրագրերի իրագործման մասով՝

Ընտանեկան նպաստ, սոցիալական նպաստ, հրատապ օգնություններ և դրամական ավանդների փոխհատուցումներ /հազ. դրամ/
Ծանոթություն՝ հաշվի առնելով, որ 2018 թվականի հունվար ամսվա պետական նպաստների վճարումները իրականացվում են տվյալ ամսվա վերջում և ավարտվում, վճարման փոխադարձ ակտերը ամփոփվում են մոտավորապես դրան հաջորդող ամսվա առաջին տասնօրյակում՝ ուստի համապատասխան տեղեկատվությունը կներկայացվի մինչև 2018 թվականի փետրվարի առաջին կեսին:
 
 
  
 
Բացի այդ՝

1. Կայացել է «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնահարցերով Երևանի քաղաքային հանձնաժողովի նիստ», ամփոփվել են 2017 թվականի կատարված աշխատանքների արդյունքները և Երևանի քաղաքապետի հաստատմանն է ներկայացվել հանձնաժողովի 2018թ. գործունեության ծրագիրը:

2.Բարեգործական ճաշարանների գործունեության կազմակերպում
քաղաքապետարանի և ՀԿ-ների համագործակցությամբ, որոշ դեպքերում նաև համաֆինանսավորմամբ Երևանում իրենց գործունեությունն են շարունակել բարեգործական 19 ճաշարանները՝ որտեղ օրական մեկ անգամ տաք կերակուր են ստանում կարիքավոր շուրջ 2400 շահառուներ:
Ծրագիրը կշարունակվի ամբողջ տարվա ընթացքում:

3. Ի կատարումն Երևանի քաղաքապետարանի աշխատանքային խորհրդակցության հ.39 հսկողական հանձնարարականի՝ ոստիկանության հետ կատարված աշխատանքների և ստուգայցերի արդյունքում հունվար ամսվա տվյալներով մայրաքաղաքում հայտնաբերվել են 3 անօթևաններ /Շենգավիթ, Էրեբունի/, որոնք տեղափոխվել են անօթևանների ժամանակավոր կացարան, մուրացկանությամբ զբաղվող չափահաս անձիք չեն հայտնաբերվել:
Ներկայումս անօթևանների ժամանակավոր կացարանում բնակվում են 100 անօթևաններ:

5. Ի կատարումն Երևանի քաղաքապետարանի աշխատանքային խորհրդակցության հ.38 հսկողական հանձնարարականի՝ հունվար ամսվա ընթացքում սոցիալական աջակցություններ են տրամադրվել շուրջ 67 կարիքավոր սիրիահայ ընտանիքների, որոնցից՝ դրամական աջակցություններ են տրամադրվել՝ 2, կենցաղային իրեր, հագուստեղեն՝ 10, պարենային աջակցություններ՝ 55 կարիքավոր սիրիահայ ընտանիքների: Բացի այդ՝ 7 ընտանիքներ ընդգրկվել են պետական սոցիալական աջակցության ծրագրերում:
Մոնիտորինգի արդյունքում ներկայացված շուրջ 1500 սիրիահայ ընտանիքների «Առաքելություն Հայաստան» կազմակերպության կողմից տրամադրվել են բնակվարձեր, կոմունալ ծախսերի փոխհատուցումներ:

6. Համաձայն ՀՀ կառավարության 10.09.2015թ. «Միջգերատեսչական սոցիալական համագործակցության կանոնակարգը սահմանելու մասին» հ.1044-Ն որոշման՝ Երևանի քաղաքապետի 26.10.2015թ. հ.3414-Ա որոշմամբ ստեղծված աշխատանքային խմբի համագործակցության, մշտադիտարկման և գնահատման արդյունքում սոցիալական, առողջապահական, կրթական ոլորտներին վերաբերող խնդրահարույց դեպքերը կամփոփվեն, կվերլուծվեն և կներկայացվեն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն:
ա/ Տարածքային մակարդակում սոցիալական համագործակցության համաձայնագրի միացող կողմերի անհատական տվյալների տեղադրում Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքէջում

7.Համագործակցություն հասարակական կառույցների հետ և համատեղ սոցիալական ծրագրեր:
Համագործակցություն է իրականացվել սոցիալական խնդիրներով զբաղվող հետևյալ հասարակական կառույցների հետ՝ «Գերմանական կարմիր խաչ» ԲՀԿ-ի,
«Առաքելություն Հայաստան», Հայաստանի խուլերի միավորում, Հայաստանի կույրերի միավորում, «Հայ օգնության ֆոնդ», «Հանս Քրիստիան Կոֆոեդ», «Սիրիահայերի խնդիրների համակարգման խորհուրդ», «Փրկություն» ՀԿ, «Ունիսոն» ՀԿ, «Զինվոր և իրավունք» ՀԿ և այլ կազմակերպությունների հետ, որոնց շրջանակներում իրականացվել են սոցիալական ծրագրեր։
Երևանի քաղաքապետի կողմից հաստատվել է Երևան համայնքի և «Գերմանական կարմիր խաչ» ԲՀԿ-ի 2017-2018թ. համագործակցության պայմանագրերը /Կենտրոն, Էրեբունի և Քանաքեռ –Զեյթուն վարչական շրջաններ/։
 
Առաջիկա ամիսներին իրականացվելու են.
 

• Կանանց միջազգային օրվա՝ մարտի 8-ի կապակցությամբ կազմակերպվելու են սոցիալական տարբեր խմբերի կանանց մեծարման արարողություններ, հանձնվելու են նաև նվերներ:

• Մայրության օրվա՝ ապրիլի 7-ի կապակցությամբ մայրության խրախուսման նպատակով երիտասարդ բազմազավակ մայրերի, նոր մայրացող կանանց կտրամադրվեն նվեներ։

• Ապրիլի 24-ին՝ հիշատակի օրվա առիթով
Եղեռնը վերապրած երևանաբնակ քաղաքացիների կտրամադրվեն՝ միանվագ դրամական օգնություններ։

• Հայրենական պատերազմում տարած հաղթանակի օրվան նվիրված միջոցառումներ կկազմակերպվեն վետերանների համար:

• Սահմանամերձ գոտիներում՝ Տավուշի, Սյունիքի և Արցախի զորամասերում զինծառայողների և նրանց ծնողների համար կիրականացվեն տեսակցության ակցիաներ:

• Կիրականացվեն սոցիալապես անապահով երեխաների ամառային հանգստի կազմակերպումը հանրապետության մարզաառողջարարական ճամբարներում:
՝
• Սեպտեմբերին ընդառաջ աջակցություն կցուցաբերվի դպրոցական երեխաներ ունեցող առավել կարիքավոր ընտանիքներին:

• «Էրեբունի-Երևան-2800» տոնակատարության կապակցությամբ կիրականացվեն սոցիալական ծրագրեր:

• Տարեցների միջազգային օրվա կապակցությամբ կիրականացվեն սոցիալական ծրագրեր:

• Հաշմանդամների օրվա կապակցությամբ կիրականացվեն սոցիալական ծրագրեր:

• Պարենային աջակցության ծրագրեր կիրականացվեն առավել աղքատ ընտանիքների համար

• Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ ԱԳՀ-ում հաշվառված և սոցիալական այլ խմբերի թվով 4000 երեխաներ կմասնակցեն ամանորյա տոնական միջոցառումներին:

 
 
 
Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի
սոցիալական ապահովության վարչություն
Լուսանկարներ