ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Զբոսաշրջություն

Զբոսաշրջություն
2021 թվականին մշակվել և ստեղծվել է www.visityerevan.am Երևան քաղաքի պաշտոնական զբոսաշրջային հարթակը, որը բաղկացած է կայքից և հավելվածից:
Հարթակում ներկայացված են Երևան քաղաքի զբոսաշջային գրավչությունները, որ ներառում է մայրաքաղաքում գործող թանգարանները, պատկերասրահները, թատրոնները, կինոթատրոնները, եկեղեցիները, այգիներն ու պուրակները, հուշարձանները, հյուրանոցները, առևտրային կենտրոնները, ռեստորանները, մարզական հաստատությունները, միջոցառումները, Երևանի զբոսաշրջային վայրերը, խորհուրդներ մայրաքաղաքում «պարտադիր» այցելության վայրերի մասին, «Երևան Սիթի Տուր» զբոսաշրջային պաշտոնական երթուղու, «Երևան քաղաքի տեղեկատվության և քաղաքացիների աջակցության զբոսաշրջային կենտրոնների», և այն ամենի, ինչն անհրաժեշտ է Երևան ժամանող զբոսաշրջիկներին:
 
Երևանի պաշտոնական զբոսաշրջային հավելված-ուղեցույցը զբոսաշրջիկների համար հասանելի է Android և Apple համակարգերում:
 

Երևան քաղաքում զբոսաշրջության զարգացման ծրագրերի և մարքեթինգային քաղաքականության մշակումն ու վարումն իրականացնում է Երևանի քաղաքապետարանը՝ աշխատակազմի տուրիզմի բաժնի միջոցով:

Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմում տուրիզմի բաժինը հիմնվել է դեռևս 2011 թվականին՝ որպես տուրիզմի զարգացման ծրագրերի բաժին՝ զարգացման և ներդրումային ծրագրերի վարչության կազմում: Այնուհետև՝ 2012 թվականին, բաժինը ներառվել է Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի մշակույթի վարչության կազմում՝ վերակազմավորվելով որպես մշակույթի և տուրիզմի վարչություն: 2017 թվականին տուրիզմի բաժինը վերակազմավորվել է որպես առանձին ստորաբաժանում և գործում է Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կանոնադրությամբ, Երևանի քաղաքապետի որոշումներով և կարգադրություններով:

Քաղաքային զբոսաշրջության զարգացման նպատակով տուրիզմի բաժինը, շարունակաբար համագործակցելով Երևանի տարածքում գործող զբոսաշրջության ոլորտի կազմակերպությունների, միությունների, հասարակական կազմակերպությունների զբոսաշրջային սուբյեկտների, հյուրանոցների և հյուրանոցային հանգրվանների հետ, նախապատրաստում և ներկայացնում է առաջարկներ համատեղ ծրագրերի իրականացմամբ՝ ներդաշնակ և օրենսդրության պահանջներին համապատասխանող գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև Երևանի քաղաքային ենթակայության զբոսաշրջային օբյեկտներ կառուցելու, հանգստի գոտիներ ստեղծելու, պահպանելու և շահագործելու վերաբերյալ:

Տուրիզմի բաժինը համակարգում է նաև «Երևան Սիթի Տուր» քաղաքային պաշտոնական զբոսաշրջային երթուղին: Զբոսաշրջիկներին անհրաժեշտ տեղեկատվության ապահովման նպատակով մշակվել և քաղաքում ներկայումս ներդրվում է այցելուների տեղեկատվական կետերի ցանցը:

Քաղաքը տարածաշրջանային և միջազգային զբոսաշրջային շուկաներում որպես գրավիչ զբոսաշրջային ուղղություն ներկայացնելու նպատակով քաղաքապետարանի կողմից մշակվում, շարունակաբար թարմացվում և իրականացվում է թիրախավորված մարքեթինգային քաղաքականություն: Այն ներառում է քաղաքի բրենդավորումը, մասնագիտացված ցուցահանդեսներին մասնակցությունը, Երևանի քույր և գործընկեր քաղաքների զբսաշրջային ոլորտի համագործակցությունը, ինչպես նաև մամուլի ու սոցիալական ցանցերի միջոցով քաղաքի զբոսաշրջային գրավչությունների ներկայացումը։


 


 
 Top Destinations on the Rise  Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի 
տուրիզմի բաժին 

011 514-230
Էլ. Փոստ՝ tourism@yerevan.am

Լուսանկարներ