Պահոց

Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից ներկայացված տրանսպորտային ծառայությունների մատուցման hայտարարություն

04.07.2024

ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-24/109 ծածկագրով՝ Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից ներկայացված տրանսպորտային ծառայությունների մատուցման hայտարարությունն ու հրավերը: